canto

เนื่องด้วยเป็นคนไม่เก่งเรื่องการใช้ภาษา หากไม่สามารถอธิบายให้เข้าใจได้ก็ขออภัยด้วย แต่ บทกวีสามบรรทัด (หรือแคนโต้) มีลักษณะเป็นกลอนเปล่าสามบรรทัด ประกอบไปด้วยถ้อยคำเล็ก ๆ ง่าย ๆ แต่เมื่อมาวางต่อกันสามบรรทัดแล้ว กลับก่อให้เกิดความหมายอันกว้างใหญ่และลึกซึ้ง และการตีความจากการอ่านของแต่ละคนก็สามารถตีความได้หลายหลาก ทั้งความคิดและความรู้สึก
 
ผมไม่แน่ใจนัก แต่จำได้ (อย่างคลับคล้ายคลับคลา) ว่าบทกวีสามบรรทัดนี้เริ่มต้นจากนักเขียนคนโปรด (อีกคน) ของผมอย่างคุณฟ้า พูลวรลักษณ์ ตั้งแต่นั้นมาบทกวีนี้ก็เป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก
 
ด้วยเหตุนี้
 
จึงขอชักชวนคุณ ๆ มาเขียนบทกวีสามบรรทัดในช่องคอมเมนท์ ตามหัวข้อในแต่ละเอนทรี เขียนหลายบทก็ได้ไม่จำกัดตัวอักษรและความคิด
 
วันนี้หัวข้อคือ "หน้าต่าง"
 
 
 
มาเขียนกันเถอะ สนุกดีออกนะ :)
 
 
.

 

บทกวีสามบรรทัด (1) ; เมฆ

posted on 21 Apr 2011 14:52 by kaekaekaekae in canto
เนื่องด้วยเป็นคนไม่เก่งเรื่องการใช้ภาษา หากไม่สามารถอธิบายให้เข้าใจได้ก็ขออภัยด้วย แต่ บทกวีสามบรรทัด (หรือแคนโต้) มีลักษณะเป็นกลอนเปล่าสามบรรทัด ประกอบไปด้วยถ้อยคำเล็ก ๆ ง่าย ๆ แต่เมื่อมาวางต่อกันสามบรรทัดแล้ว กลับก่อให้เกิดความหมายอันกว้างใหญ่และลึกซึ้ง และการตีความจากการอ่านของแต่ละคนก็สามารถตีความได้หลายหลาก ทั้งความคิดและความรู้สึก
 
ผมไม่แน่ใจนัก แต่จำได้ (อย่างคลับคล้ายคลับคลา) ว่าบทกวีสามบรรทัดนี้เริ่มต้นจากนักเขียนคนโปรด (อีกคน) ของผมอย่างคุณฟ้า พูลวรลักษณ์ ตั้งแต่นั้นมาบทกวีนี้ก็เป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก
 
ด้วยเหตุนี้
 
จึงขอเปิด categories ใหม่ (canto) ชักชวนคุณ ๆ มาเขียนบทกวีสามบรรทัดในช่องคอมเมนท์ ตามหัวข้อในแต่ละเอนทรี เขียนหลายบทก็ได้ไม่จำกัดตัวอักษรและความคิด
 
เริ่มตั้งแต่บัดนี้ ในหัวข้อ "เมฆ"
 
 
 
มาเขียนกันเลยนะ
 
 
 
.